RGDP

Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuarea „Regulamentul UE”).

sediul în Štěpánská 611/14, 110 00 Praga 1, România, (denumită în continuare și „Operator” sau „Panelul Național Românesc”), declară că toate datele cu caracter personal prelucrate în scopul cercetării de piață se consideră a fi strict confidențiale și sunt manipulate în conformitate cu legislația aplicabilă privind datele cu caracter personal. În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul UE, Operatorul vă informează prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor pe care le aveți.

Societățile care dețin Operatorul sunt înregistrate în Registrul Comerțului din Cehia la adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (denumite în continuare „Membri”) și sunt membre ale organizației SIMAR (Asociația agențiilor de cercetare și sondaje de piață). Toate activitățile Operatorului, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal, se realizează în conformitate cu codurile profesionale ICC/ESOMAR, regulile SIMAR și ghidul societății.

Glosar de termeni

Operator este o entitate care stabilește cum, de ce și în ce măsură vor fi prelucrate datele cu caracter personal. În cazul datelor dumneavoastră necesare pentru funcționarea serviciului și pentru selectarea cercetării adecvate sau pentru livrarea premiilor, operatorul suntem noi, Panelul Național Românesc.
Acționăm în calitate de operator și în cazul propriilor proiecte de cercetare (pentru chestionarele care se completează pe domeniile narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg).
În cazul cercetărilor pe domeniile nielsen-admosphere.cz a mediaresearch.cz (pro Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) și nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.), în anumite situații, Membrul respectiv poate deveni operator de date cu caracter personal în calitate de client al unei anumite cercetări.
Vă pseudonimizăm răspunsurile în cercetările individuale mediate de Operator în afara domeniilor de mai sus: clientul cercetării nu are acces la numele și datele dumneavoastră de contact și va primi numai o cheie aleatorie, ceea ce ne va permite să vă atribuim un premiu după finalizarea cercetării. Răspunsurile dumneavoastră sunt complet anonime pentru client și, prin urmare, nu au calitatea de date cu caracter personal. Rețineți că, dacă în timpul cercetării hotărâți să furnizați date care vă identifică direct sau indirect, răspunsurile dumneavoastră nu vor mai fi anonime, pot deveni date cu caracter personal și operatorul acestor date va fi clientul cercetării.

Persoană împuternicită de operator este o entitate care prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile operatorului. De exemplu, rolul unei persoane împuternicite de operator este deținut de Membrii noștri sau de alte societăți când se face pentru noi verificarea potențială prin telefon a înregistrării dumneavoastră, dacă este necesar.

Persoana vizată este o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. În cazul proiectelor de cercetare, dumneavoastră, respondenții noștri, sunteți persoane vizate. În plus, persoanele vizate pot include clienții noștri, persoanele interesate în cooperarea cu noi, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii.

Date cu caracter personal sunt toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană despre care știm sau putem stabili în mod precis cine este. De exemplu, numele, numărul de telefon, informațiile privind vârsta sau iaurtul favorit pot fi date cu caracter personal.

Modul cookie este o cantitate mică de date trimise de pe serverul unui site către un browser și stocate pe discul utilizatorului. Scopul principal al acestora este de a optimiza funcționarea site-urilor și de a personaliza Serviciul pentru fiecare membru în parte. Datorită acestor fișiere, site-ul va păstra, pentru o anumită perioadă, informații despre pașii și preferințele dumneavoastră (cum ar fi numele de conectare, limba, dimensiunea fontului și alte setări ale afișajului), ceea ce înseamnă că nu trebuie să introduceți din nou aceste date la următoarea accesare a site-ului sau la navigarea pe paginile individuale.

Pe lângă optimizarea funcționării site-urilor, modulele cookie pot fi utilizate și pentru monitorizarea comportamentului utilizatorilor în afara site-ului Operatorului (de exemplu, ce alt site a vizitat utilizatorul sau la ce altă reclamă a fost expus utilizatorul în timp ce naviga pe internet) sau modulele cookie servesc și o funcție de analiză (rezultate agregate ale comportamentului utilizatorilor site-ului).

Prelucrarea include activitățile care pot fi efectuate cu datele cu caracter personal – de exemplu, prelucrarea, înregistrarea, stocarea, diseminarea, utilizarea, ștergerea datelor etc. De exemplu, se prelucrează informația că sunteți un bărbat în vârstă de 33 de ani și, prin urmare, nu trebuie să vi se dea un chestionar conceput pentru femei peste 45 de ani. În cazul angajaților, prelucrarea poate consta în utilizarea datelor cu caracter personal pentru pregătirea unui contract de angajare. Sau un răspuns la întrebarea unui client.

Pseudonimizare reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care asigură că datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unei anume persoane fizice fără a se utiliza informații suplimentare, care se păstrează separat și fac obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate. În ceea ce privește proiectele de cercetare, pseudonimizarea are loc atunci când, în timpul prelucrării, datele cu caracter personal sunt înlocuite cu un cod numeric bazat pe o anumită cheie. Fără cunoașterea cheii, nicio persoană neautorizată nu poate identifica faptul că dumneavoastră vă aflați în spatele codului numeric.

Anonimizare înseamnă eliminarea datelor care identifică sau pot identifica o anumită persoană dintr-un fișier cu date cu caracter personal. În consecință, datele anonimizate pot conține informații despre vârsta, sexul sau iaurtul preferat al unei persoane, dar nu numele sau datele de contact ale acesteia. De exemplu, operatorul sau persoana împuternicită de operator știe că este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani căruia îi place iaurtul, dar nu are o idee că acea persoană sunteți dumneavoastră.

Măsuri de natură tehnică și organizatorică sunt măsuri introduse de operator sau, după caz, de persoana împuternicită de operator, pentru a asigura securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prelucrate. De exemplu, aceasta poate include pseudonimizare, așa cum s-a menționat mai sus, asigurarea securității echipamentului (computere și servere) pe care se realizează prelucrarea, precum și instruirea regulată a angajaților care prelucrează date cu caracter personal.

Cum prelucrează Panelul Național Românesc datele cu caracter personal, mai exact ce face?

Societatea Panelul Național Românesc derulează paneluri online pentru cercetări de pe piață și paneluri de cercetări sociologice, mediind pentru respondenți (membrii panelului) și pentru clienții săi (clienții cercetării) participarea respondenților în cercetarea unor subiecte diverse. În special, noi facilităm participarea la cercetarea online. Într-o măsură limitată, suntem activi în sondajele telefonice și în interviurile față în față.

Subiectul acestor proiecte de cercetare nu rezidă în colectarea datelor cu caracter personal și a detaliilor despre o persoană, întrucât datele colectate sunt prelucrate în masă, iar clienții sunt interesați de informații agregate despre comportamentul, atitudinile și opiniile populației sau ale grupurilor țintă specifice și nu ale unor anumite persoane.

Cu toate acestea, atunci când se lucrează la un proiect de cercetare, nu putem evita prelucrarea datelor care provin de la o persoană, adică, în cazul nostru, respondenți. Respondenții ne oferă voluntar informații despre ei și opiniile lor, pe care le utilizăm pentru selectarea cercetării potrivite pentru anumite persoane și pentru scopul dat al cercetării – în conformitate cu informațiile și consimțământul privind prelucrarea datelor pe care ni le-ați dat în timpul înregistrării sau al participării ca membru în panel. În plus, ne angajăm să protejăm confidențialitatea respondenților noștri – lucrăm cu date pseudonimizate sau anonimizate în cea mai mare măsură posibil și nu transferăm datele către persoane neautorizate.

În unele cazuri, avem nevoie de date cu caracter personal și în scopuri administrative, de exemplu pentru plata premiilor către respondenți. În toate situațiile, ne străduim să limităm prelucrarea datelor cu caracter personal cât mai mult posibil. Am instituit procese tehnice și organizaționale care să asigure că viața privată a respondenților este protejată în conformitate cu Regulamentul UE și cu regulile etice ale industriei.

În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal?

 • Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:
 • Invitarea respondenților la o cercetare specifică și în scopuri de cercetare – aceasta are loc în baza Termenelor și condițiilor pentru obținerea calității de Membru pentru executarea scopului serviciului pentru care membrii unui anumit panel s-au înregistrat sau, după caz, pe baza consimțământului dat de respondent.
 • Plata premiului pentru participarea la un proiect de cercetare,
 • Prelucrarea pe baza altor reglementări juridice (de exemplu, Legea privind serviciul de arhivare și evidență),
 • Interesul legitim al operatorului (controlul calității datelor, excluderea respondenților dublați etc.),
 • Încheierea unei relații contractuale (contract de angajare, acord de efectuare a unei lucrări, contract de lucrări etc.),
 • Scopuri de personal – prelucrarea datelor cu caracter personal obținute din CV-uri trimise de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prelucrarea datelor de personal ale angajaților, trimiterea de oferte de colaborare către colaboratorii externi etc.,
 • Scopuri de afaceri – prelucrarea întrebărilor, executarea proiectelor de cercetare etc.

De unde obținem date cu caracter personal?

 • Putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:
 • Direct de la dumneavoastră – date cu caracter personal și alte informații oferite voluntar în calitate de membru al panelului sau din participarea la un proiect de cercetare, pe baza unui chestionar, un CV trimis, carte de vizită înmânată, încheierea unei relații contractuale,
 • De la un client al unui proiect de cercetare – bazele de date furnizate ale clienților/angajaților în principal cu date de contact sau, după caz, alte date cu caracter personal,
 • Prin mijloace automate – de exemplu, frecvența de participare la cercetare sau informații despre datele obținute și premiile selectate pentru cercetări și altele similare,
 • Prin introducerea de module cookie și tehnologii similare pe site-ul nostru,
 • De la colaboratorii externi – datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate ca parte a procesului de recrutare pentru proiectele de cercetare etc.,
 • Propria noastră bază de date – baza de date cu respondenți în care ați fost inclus pe baza consimțământului dumneavoastră voluntar și explicit.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Ca regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal fac obiectul prelucrării:

 • Date de identificare a respondenților/clienților/angajaților/colaboratorilor externi – nume, prenume, inclusiv titlurile academice, adresa, denumirea comercială și alte date privind societatea, data de naștere, codul numeric personal, numărul cardului de identitate,
 • Date de contact ale respondenților/clienților/angajaților/colaboratorilor externi – e-mail, număr de telefon,
 • Caracteristici socio-demografice de bază (sex, vârstă etc.),
 • Informații privind comportamentul consumatorului (de exemplu, comportamentul de cumpărare, cheltuielile lunare cu clientul cercetării, produse utilizate etc.) și alte date furnizate voluntar de dumneavoastră în cadrul proiectelor de cercetare,
 • Numerele de identificare ale membrilor panelului,
 • Elementele de identificare ale browser-ului, cum ar fi modulele cookie, care se pot asocia, în unele cazuri, cu datele cu caracter personal ale respondentului (de exemplu, informațiile legate de profil) și care sunt furnizate unor părți terțe în scopul creării de rezultate agregate și de modele comportamentale,
 • Fişiere jurnal, care – în mod similar cu modulele cookie – ajută la colectarea și stocarea informațiilor despre respondenți, de exemplu adresa IP, sistemul de operare, tipul de browser, site-uri vizitate pe internet etc.,
 • Datele cu caracter personal sensibile (de exemplu, privind religia, originea etnică, orientarea sexuală, opiniile politice sau sănătatea) fac obiectul prelucrării numai în cazul în care consimțiți la prelucrarea acestor date pentru o anumită cercetare în înțelesul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Numai anumite date cu caracter personal incluse în lista de mai sus sunt prelucrate în orice moment, în funcție de scopul specific al prelucrării (de exemplu, codul numeric personal sau numărul cardului de identitate ale clienților nu sunt prelucrate), de scopul proiectelor de cercetare și, după caz, de datele furnizate de client despre clienții săi.

Ale cui date cu caracter personal le prelucrăm?

Datele cu caracter personal ale respondenților, adică cel mai frecvent membrii panelului și, mai puțin frecvent, clienții sau angajații clienților cercetării.
Datele cu caracter personal ale clienților noștri.
Datele cu caracter personal ale angajaților noștri, colaboratorilor externi, persoanelor care caută un loc de muncă.

Către cine și unde transferăm datele cu caracter personal?

Încercăm să limităm permanent transferul de date cu caracter personal cât mai mult posibil (prin anonimizarea sau pseudonimizarea datelor din proiectele de cercetare). Cu toate acestea, în anumite cazuri, este imposibilă evitarea unui astfel de transfer (de exemplu, la verificarea potențială a înregistrării prin telefon, dacă este necesar, când se asociază rezultatele cercetării în baza de date a clientului, când se utilizează colaboratori externi, când se prelucrează înregistrările contabile etc.).
În anumite cazuri, datele cu caracter personal sunt astfel transferate către următorii destinatari:

 • Clientului unui proiect de cercetare (respondenții sunt informați întotdeauna anticipat cu privire la acest lucru),
 • Membrilor,
 • Subcontractanților (de exemplu, firme de contabilitate, Poșta Română etc.),
 • În anumite cazuri, părților terțe care ar putea primi date cu caracter personal pseudonimizate și anonimizate disparate asociate cu informațiile din module cookie,
 • Statului și altor autorități ca parte a îndeplinirii obligațiilor legale stabilite de reglementările juridice aplicabile.

Datele cu caracter personal nu sunt transferate în țări terțe (adică în afara UE) sau către organizații internaționale.

Cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de angajații noștri sau de alte persoane împuternicite de operator în numele Operatorului. Prelucrarea se realizează prin intermediul tehnologiei informatice (care include, în special, software de analiză statistică, de birou și de contabilitate sau aplicațiile proprii ale Operatorului) sau manual, în cazul datelor cu caracter personal pe suport de hârtie, după respectarea tuturor principiilor de securitate pentru administrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest scop, Operatorul a adoptat măsuri de natură tehnică și organizatorică pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt protejate, în principal măsuri care împiedică accesul neautorizat sau accidental, modificarea, distrugerea, transferul neautorizat, prelucrarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal. Toate entitățile cărora li s-ar putea acorda accesul la date cu caracter personal respectă dreptul de protejare a vieții private a persoanelor vizate și sunt obligate să urmeze reglementările juridice aplicabile privind datele cu caracter personal.

Cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale respondenților

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru selectarea cercetării potrivite pe durata participării dumneavoastră în calitate de membru al panelului. Datele cu caracter personal obținute dintr-un proiect de cercetare sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 6 luni după terminarea proiectului de cercetare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în reglementările juridice sau în înțelegerile contractuale cu un client al unui proiect de cercetare.

Datele cu caracter personal ale clienților

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a garanta drepturile și obligațiile reciproce care decurg dintr-un contract sau un proiect de cercetare, întotdeauna cel puțin pe durata contractului sau a proiectului de cercetare, dar nu mai mult de 3 ani de la ultimul proiect de cercetare comun.

Datele cu caracter personal ale angajaților, colaboratorilor externi, persoanelor care caută un loc de muncă

Suntem obligați să păstrăm datele cu caracter personal ale angajaților timp de 10 ani și declarațiile privind salariile timp de 30 de ani. Perioada de păstrare a listelor de înregistrare este de 3 ani. Cu privire la colaboratorii noștri externi și la persoanele în căutarea unui loc de muncă, perioada este de 5 ani, din motive contabile, și respectiv de 3 ani.

Ce alte persoane împuternicite de operator folosim?

În anumite cazuri, folosim alte persoane împuternicite de operator pentru a ne ajuta la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Furnizori ai platformei de comunicare (e-mail, calendar, documente partajate),
 • Societăți externe (de exemplu, pentru plata premiilor sau pentru verificarea potențială a înregistrării prin telefon, dacă este necesar),
 • Colaboratori externi care realizează prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unor proiecte individuale în baza unui contract de mandat, contract cadrul sau alt contract,
 • Terți care utilizează datele (de exemplu, module cookie) pentru modelarea comportamentală și optimizarea afișării de conținut pe internet,
 • Membri.

Ce module cookie utilizăm pe site-ul nostru?

Module cookie tehnice

 • Modulele cookie tehnice sunt necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze corect. Aceste module cookie sunt esențiale pentru funcțiile de bază ale site-ului și nu pot fi dezactivate.

Module cookie de analiză

 • Modulele cookie de analiză ne ajută să analizăm cum funcționează site-ul nostru din punct de vedere al comportamentului vizitatorilor și ne ajută să adaptăm și să schimbăm modul în care arată site-ul.

Module cookie de marketing

 • Datorită acestor module cookie, noi sau o parte terță poate ajusta oferta serviciilor noastre. Oferta poate fi afișată și în afara site-ului nostru.

În ce măsură și de ce solicităm consimțământul pentru a utiliza modulele cookie?

Solicităm întotdeauna consimțământul pentru utilizarea modulelor cookies, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru funcționarea de bază a site-ului în măsura în care dumneavoastră utilizați site-ul. Vi se va solicita să vă dați în prealabil consimțământul activ și informat în legătură cu utilizarea site-ului nostru prin intermediul barei de module cookie. Consimțământul dumneavoastră prealabil este necesar din motive legale. Consimțământul de utilizare a modulelor cookie poate fi retras în orice moment.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele cu caracter personal?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

În primul rând, aveți dreptul de a obține din partea noastră confirmarea că vă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita, în orice moment, informații despre această prelucrare (în special, identificarea operatorului și a persoanei sau persoanelor împuternicite de operator, dacă este cazul; informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datele cu caracter personal și perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi prelucrate și păstrate; toate informațiile disponibile despre sursa datelor cu caracter personal; dacă prelucrarea se realizează în baza interesului legitim al operatorului sau al unei părți terțe; informații privind existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri).

Dreptul la rectificare

În cazul în care constatați că datele cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm nu mai sunt actuale, aveți dreptul de a solicita actualizarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la opoziție

În cazul în care considerați că vă prelucrăm datele cu caracter personal cu încălcarea reglementările juridice aplicabile, vă puteți opune și ne puteți solicita o explicație sau ne puteți solicita remedierea situației create; puteți solicita, în special, blocarea, rectificarea, completarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. Toate solicitările pot fi efectuate prin e-mail trimis la adresa info@panelulnational.ro.
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor cu caracter personal despre dumneavoastră adresându-vă autorității de supraveghere, adică Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania ( www.dataprotection.ro ).

Dreptul la ștergerea datelor și de retragere a consimțământului

Consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat poate fi retras oricând, caz în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse. Dreptul la ștergerea datelor nu se aplică datelor cu caracter personal de care avem nevoie pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne proteja interesele legitime. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse, de asemenea, atunci când nu mai sunt necesare pentru un proiect de cercetare sau pentru cooperarea ulterioară sau în cazul în care stocarea unor astfel de date este inacceptabilă din alte motive de natură legală sau, după caz, sau dacă opoziția dumneavoastră la prelucrarea datelor cu caracter personal este evaluată și considerată a fi justificată.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a se solicita restricționarea prelucrării în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le păstrăm sunt inexacte, prelucrarea se realizează în contradicție cu legislația aplicabilă, nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru proiectul respectiv și în cazul în care ați formulat o obiecție care este în curs de evaluare.

Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care ne-ați dat consimțământul să vă prelucrăm datele cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru implementarea măsurilor adoptate înainte de încheierea unui contract și prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate, aveți dreptul de a ne solicita să vă punem la dispoziție datele cu caracter personal care vă privesc pe care le păstrăm, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul de a nu fi implicat în procese decizionale automatizate individuale, incluzând crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică dacă vă dați consimțământul pentru procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și dacă este necesar pentru încheierea unui contract sau când acest lucru este permis de lege.

Cu toate acestea, nu vom efectua nicio prelucrare a datelor cu caracter personal bazată pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice asupra dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă refuzați să ne furnizați datele cu caracter personal?

Nu este nicio problemă, aveți dreptul de a refuza să faceți acest lucru. Totuși, este posibil ca dumneavoastră, în calitate de respondent, să nu puteți participa la anumite cercetări.

Dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal, în calitate de clienți, poate face deosebit de dificilă cooperarea noastră în cadrul unui proiect de cercetare. Același lucru este valabil și pentru cooperarea cu angajații, colaboratorii externi și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Este de la sine înțeles că, în conformitate cu reglementărilor juridice, trebuie să prelucrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pe cine puteți contacta?

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare suplimentară. Contactați-ne, de asemenea, ori de câte ori doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi.

Contact

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praga 1, Republica Cehă
E-mail: info@panelulnational.ro