Termenii și condițiile de membru

Reguli de participare în Panelul Național Românesc

Reguli de participare în Panelul Național Românesc

Textul următor este un acord între participant – utilizatorul de internet care creează un cont de participant în Panelul Național Românesc, adică participantul completează formularul de înregistrare, este de acord cu aceste reguli de participare în Panelul Național Românesc prin bifarea căsuțelor și apăsarea butonului „Înregistrare” (denumit în continuare „Participant”) – și European National Panels s.r.o. (numită în continuare „ENP”), cu sediul în Štěpáká 611/14, 110 00 Praga 1, număr de identificare al societății: 243 09 427, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, poziția 195288 (numită în continuare „Operator”), prin a cărui aprobare participantul se angajează să respecte Regulile stabilite în prezentul document. În cazul unei încălcări, Operatorul poate aplica măsurile descrise în prezentul document. Panelul Național Românesc, derulat prin intermediul site-ului www.narodnipanel.cz, este un proiect derulat pe internet de către Operator și care implică Participanți (denumit în continuare „Panel”, „Proiect” sau „Panelul Național Românesc”).
Societățile care dețin Operatorul sunt înregistrate în Registrul Comerțului din România la adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (denumite în continuare „Membri”).

I. Reguli de bază ale Proiectului

 1. Proiectul le permite Participanților înregistrați să acceseze cercetările întreprinse de Operator sau de către clienții Operatorului.
 2. Pot deveni Participanți la Proiect doar persoanele cu vârsta peste 15 ani, cu reședința permanentă în România.
 3. Persoanele care lucrează în domeniul cercetărilor de piață sau care lucrează pentru organizațiile angajate în cercetările din piață nu pot deveni Participanți la Proiect.
 4. Operatorul îşi rezervă dreptul de a oferi Participanților la Panelul Național Românesc dreptul de participare la cercetările organizate de entitățile partenere în interiorul și în afara României.
 5. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții de participare la Proiect, inclusiv fără notificare prealabilă. În cazul unei modificări a regulilor, Participanții confirmă și sunt de acord că, în orice moment, va fi valabilă și aplicabilă cea mai recentă versiune a regulilor. Participanții sunt obligați să citească versiunea actuală a acestor reguli care este postată pe site-ul Operatorului. În cazul în care un Participant continuă să participe la Proiect după ce Operatorul a făcut astfel de modificări, se consideră că Participantul a acceptat fără rezerve modificările regulilor.
 6. Operatorul derulează Proiectul pentru o perioadă nedeterminată, iar Participantul la Proiect are dreptul să întrerupă participarea sa în Proiect în orice moment în timpul Proiectului și, în același timp, Operatorul are dreptul să încheie Proiectul sau să întrerupă participarea oricărui participant.
 7. Operatorul își rezervă dreptul de a șterge un cont de Participant din sistemul Proiectului:
  • Care a fost creat dar nu a fost utilizat mai mult de un an,
  • Dacă un Participant a încercat să se conecteze ca alt Participant fără ca acesta din urmă să știe sau dacă un Participant, prin acțiunile sale, a încercat să compromită stabilitatea și funcționarea Panelului,
  • Dacă un participant a creat mai mult de un cont de utilizator.

II. Declarația Participantului

 1. La înregistrare, Participantul declară că nu a fost încă înregistrat în ENP (fostul Panel Național Românesc). Dacă Participantul a fost deja înregistrat în Panel, poate solicita reînnoirea contului în aplicație.
 2. La înregistrare, Participantul declară, de asemenea, că nu este înregistrat nici în panelul slovac, polonez, bulgar, ungar, român sau în orice alt panel străin, care sunt alternative la Proiect derulate de Operator în străinătate.

III. Recompense

 1. În schimbul participării la Proiecte, Participanții au dreptul la un premiu stabilit de Operator sub formă de „plăcuțe” – puncte pe care Participantul le poate schimba pentru produse din catalogul Operatorului sau pentru premii în bani transferate de Operator într-un cont personal al Participantului la Proiect deschis într-o bancă sau o sucursală a unei bănci străine care funcționează în România, astfel cum i-a fost comunicat Operatorului de către Participant. În ceea ce privește premiile în bani oferite Participantului de către Operator, Participantul poate renunța la premiul său în favoarea oricărei organizații caritabile care cooperează cu Operatorul, în conformitate cu Lista organizațiilor caritabile postată pe site-ul Operatorului, iar Operatorul se angajează să transfere premiul în bani – care altfel i-ar reveni Participantului – către organizația caritabilă selectată.
 2. Operatorul își rezervă dreptul de a trimite produsele schimbate pentru un premiu nemonetar de Participant conform paragrafului anterior exclusiv către adrese de pe teritoriul României.
 3. Participanții nu au dreptul să fie compensați pentru nicio daună cauzată de:
  • Nefuncționarea, inaccesibilitatea sau disponibilitatea redusă a Panelului,
  • Orice altă consecință a utilizării Panoului.

IV. Protejarea datelor cu caracter personal

 1. Participantul își furnizează datele cu caracter personal Operatorului în mod liber și voluntar, iar furnizarea datelor cu caracter personal la înregistrare și în secțiunea Date cu caracter personal (www.narodnipanel.cz/default/main/respondent-personal-info) este o condiție prealabilă care trebuie îndeplinită pentru a participa la Panelul Național Românesc. Nefurnizarea datelor cu caracter personal face imposibilă înregistrarea în Panel, precum şi participarea la cercetările de pe piață care fac parte din Panel.
 2. Participantul declară că toate datele cu caracter personal pe care le-a furnizat la înregistrarea pentru Panelul Național Românesc sunt reale. Participantul recunoaște că furnizarea de date false reprezintă o încălcare gravă a condițiilor de înregistrare și reprezintă motive pentru încetarea unilaterală a participării la proiect de către Operator.
 3. Participantul este de acord să fie contactat prin telefon de către Operator pentru verificarea datelor furnizate la înregistrare. Participantul înțelege că imposibilitatea verificării veridicității datelor furnizate la înregistrare sau confirmarea faptului că sunt false pot reprezenta motive pentru încetarea unilaterală a participării la Proiect de către Operator.
 4. La înregistrare, Participantul acceptă ca, în cursul participării sale la Panelul Național Românesc, Operatorul să prelucreze datele cu caracter personal din sfera numelui, prenumelui, datelor de contact și a datelor socio-demografice, a datelor pentru plata premiilor, a numărului de identificare al Participantului din sistemul Operatorului și a elementelor de identificare a browser-ului/echipamentului Participantului, precum și a datelor cu caracter personal declarate în răspunsurile Participantului date în cursul participării la Proiect în secțiunea Profil. În plus, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal sensibile (de exemplu, date privind religia, originea etnică, orientarea sexuală, opiniile politice sau de sănătate) doar dacă Participantul la o anumită cercetare sau subpanel este de acord cu prelucrarea acestor date în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.
 5. Participantul confirmă că datele cu caracter personal, și anume:
  • Datele socio-demografice, datele cu caracter personal completate în cursul participării la Proiect în secțiunea Profil și datele din răspunsurile completate în timpul participării la Proiect în chestionarele de pe domeniile narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com),
  • Numărul de identificare al Participantului din sistemul Operatorului,
  • Elementele de identificare a browser-ului/echipamentului Participantului,

pot fi transferate către terțe părți în timpul participării sale la Proiect, și anume:

 • Clientului unui proiect de cercetare,
 • Membrilor,
 • Subcontractanților (de exemplu, firme de contabilitate, Poșta Română etc.),
 • Statului și altor autorități în vederea îndeplinirii obligațiilor legale impuse de reglementările juridice aplicabile,

În scopul

 • Cercetărilor sociologice și de piață,
 • Interesului legitim al Operatorului și al Membrilor Operatorului, adică pentru a asigura o cercetare de piață de calitate și pentru prevenirea fraudelor,
 • Interesul legitim al Operatorului și al Membrilor Operatorului, adică pentru rafinarea selectării respondenților pentru participarea la o cercetare de piață specifică,
 • Optimizarea modelării comportamentale a afișării de conținut pe internet.
 1. Participantul are dreptul de a solicita accesul la datele proprii, dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor cu caracter personal sau, după caz, dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal. În plus, Participantul are dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. În cazul în care se suspectează că prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului încalcă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Participantul poate depune o plângere la Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal.
 2. În conformitate cu paragraful 5 din acest articol, datele cu caracter personal ale Participantului pot fi transferate către societăți externe (de exemplu, în scopul analizării răspunsurilor), care sunt obligate prin acordul contractual cu Operatorul sau cu Societatea să prelucreze datele cu caracter personal doar în scopul stabilit și, după prelucrarea datelor, sunt obligate să distrugă datele cu caracter personal în intervalul de timp prevăzut în lege sau într-un contract. Datele cu caracter personal ale Participantului nu sunt transferate în nicio țară terță (de exemplu, în afara UE) sau organizație internațională.
 3. Participantul este de acord să primească mesaje prin e-mail de la Operator cu informații precum noutăți despre Proiect, în mod specific la adresa de e-mail furnizată de Participant la înregistrarea în PNR.
 4. Reguli detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și o prezentare detaliată a drepturilor Participantului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sunt stabilite în documentul Declarație de confidențialitate. Participantul declară că a citit Declarația de confidențialitate și acceptă condițiile acesteia.

V. Reguli privind utilizarea modulelor cookie

 1. Operatorul poate plasa module cookies pe site-urile Operatorului pentru a urmări și a stoca informații privind Participanții la Panel, inclusiv modulele cookies de la terți, în scopul:
  • asigurării funcționării corespunzătoare a site-ului Operatorului,
  • personalizării Panelului pentru fiecare Participant în parte (de exemplu, memorarea setărilor de utilizator),
  • măsurarea performanței site-ului Operatorului (funcția analitică),
  • monitorizarea comportamentului utilizatorilor pe internet – ce alte site-uri au vizitat sau la ce conținut au fost expuși (de exemplu, publicitate digitală).
 2. Pe site-ul Operatorului, acesta poate urmări și stoca informații privind Participanții la Proiect și prin intermediul unor tehnologii precum module cookie sau alte tehnologii care aparțin unor terți. Este posibil ca site-ul să colecteze și să stocheze automat informații din browser-ul Participantului în fișiere jurnal (de exemplu, adresa IP a dispozitivului, tipul sistemului de operare și browser-ului, Ad-ID, informațiile necesare pentru a asigura securitatea site-ului Operatorului).

VI. Protecția proprietății intelectuale și a confidențialității

Participantul se angajează să păstreze confidențialitatea vis-a-vis de părțile terțe în ceea ce privește toate faptele care îi sunt aduse la cunoștință în legătură cu cercetarea, inclusiv cu conținutul cercetării, și Participantul nu va disemina în niciun mod niciun material conținut în cercetarea respectivă (imagini, text, audio, video).

 • În cazul unor suspiciuni rezonabile privind o încălcare a obligațiilor de mai sus ale Participantului, Operatorul își rezervă dreptul de a întrerupe participarea Participantului la Panel cu efect imediat, acest lucru fiind asociat în mod automat cu pierderea dreptului la orice premiu câștigat de Participant în timpul participării la Panel.
 • Întreruperea imediată a participării Participantului la Panel nu afectează dreptul Operatorului de a obține daune-interese pentru prejudiciile cauzate de Participant Operatorului.

VII. Obligație fiscală

Participantul recunoaște faptul că orice premiu în bani primit se interpretează ca alt venit în conformitate cu secțiunea 10(1)(a) a Legii nr. 586/1992 Col., privind impozitul pe venit, și trebuie inclus în declarația de impunere, cu condiția ca contribuabilul să fie obligat să completeze declarația de impunere în temeiul Legii privind impozitul pe venit.